Att skydda säkerheten och integriteten för dina personuppgifter är viktigt för Eurostar SRL; därför bedriver vi vår verksamhet i enlighet med gällande lagar om dataskydd och datasäkerhet.
Vi hoppas att policyn som beskrivs nedan hjälper dig att förstå vilka uppgifter Eurostar SRL kan samla in, hur Eurostar SRL använder och skyddar dessa uppgifter och med vem vi kan dela dem.

Personlig information

Via våra webbplatser samlar inte Eurostar SRL in någon personlig information om dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress), såvida du inte frivilligt väljer att förse oss med dem (t.ex. genom registrering, undersökning), ge ditt samtycke, eller om inte annat tillåts av tillämpliga lagar och regler för skydd av dina personuppgifter.

Användningsområde

När du ger oss personuppgifter använder vi den vanligtvis för att svara på din förfrågan, behandla din beställning eller ge dig tillgång till specifik information eller erbjudanden. För att stödja vårt kundförhållande med dig:

  • vi kan lagra och behandla personuppgifter och dela den med våra globala dotterbolag för att bättre förstå dina affärsbehov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster; eller
  • vi (eller en tredje part för våra räkning) kan använda personuppgifter för att kontakta dig om ett erbjudande från Eurostar SRL för att stödja dina affärsbehov eller för att göra onlineundersökningar för att bättre förstå våra kunders behov.

Om du väljer att inte använda dina personuppgifter för att stödja vårt kundförhållande (särskilt direktmarknadsföring eller marknadsundersökning) kommer vi att respektera ditt val. Vi säljer eller marknadsför inte dina personuppgifter till tredje part, utom till Eurostar SRL-dotterbolag.

Syftebegränsning

Eurostar SRL samlar in, använder eller avslöjar personuppgifter som du tillhandahåller online endast för de ändamål som avslöjas för dig, såvida inte avslöjandet:

  • är en användning av personuppgifterna för alla ytterligare syften som är direkt relaterade till det ursprungliga syftet för vilket personuppgifterna samlades in,
  • är nödvändigt för att förbereda, förhandla och utföra ett kontrakt med dig,
  • krävs enligt lag eller behöriga statliga eller rättsliga myndigheter,
  • är nödvändigt för att upprätta eller bevara ett rättsligt anspråk eller försvar,
  • är nödvändigt för att förhindra bedrägerier eller andra olagliga aktiviteter, såsom avsiktliga angrepp på Eurostar SRL.

Kommunikations- eller användningsdata

Genom din användning av telekommunikationstjänster för att komma åt vår webbplats, genereras dina kommunikationsdata (t.ex. Internetprotokolladress) eller användningsdata (t.ex. information om början, slutet och omfattningen av varje åtkomst och information om de telekommunikationstjänster du öppnat) och kan tänkas relatera till personuppgifter.
I den utsträckning det finns en tvingande nödvändighet kommer insamling, bearbetning och användning av din kommunikations- eller användningsinformation att ske och kommer att utföras i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Icke-personuppgifter samlas in automatiskt

När du besöker våra webbplatser kan vi automatiskt (dvs. inte genom registrering) samla in icke-personuppgifter (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem som används, domännamn för webbplatsen du kom från, antal besök, genomsnittlig tid på webbplatsen, visade sidor).
Vi kan använda dessa uppgifter och dela dem med våra globala dotterbolag för att övervaka våra webbplatsers attraktivitet och förbättra deras prestanda eller innehåll.

"Cookies" - Information lagras automatiskt på din dator

När du tittar på en av våra webbplatser kan vi lagra vissa data på din dator i form av en "cookie" för att automatiskt känna igen din dator nästa gång du besöker.
Cookies kan hjälpa oss på många sätt, till exempel genom att låta oss skräddarsy en webbplats för att bättre matcha dina intressen eller lagra ditt lösenord för att spara att du måste ange det varje gång. Om du inte vill ta emot cookies ska du konfigurera din webbläsare så att den raderar alla cookies från datorns hårddisk, blockerar alla cookies eller får en varning innan en cookie lagras.

Barn

Eurostar SRL kommer inte medvetet att samla in personuppgifter från barn utan att insistera på att de söker föräldrarnas samtycke om det krävs enligt tillämplig lag.
Vi använder eller avslöjar endast personuppgifter om ett barn i den utsträckning som det är tillåtet enligt lag, för att söka föräldrarnas samtycke enligt lokala lagar och förordningar eller för att skydda ett barn. Definitionen av "barn" eller "barn" bör ta hänsyn till tillämpliga lagar samt nationella och regionala kulturella seder.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring och mot obehörig avslöjande eller åtkomst använder Eurostar SRL tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Länkar till andra webbplatser

Eurostar SRL webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser.
Eurostar SRL ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet på andra webbplatser.

Frågor och kommentarer

Eurostar SRL kommer att svara på rimliga önskemål om att granska dina personuppgifter och att korrigera, ändra eller radera eventuella felaktigheter.

Om du har några frågor eller kommentarer om Eurostar SRL: s dataskyddspolicy (t.ex. för att granska och uppdatera dina personuppgifter), skicka ett e-postmeddelande till eurostarinfo@eurostar.it